اخبار و مقالات

عوامل روانی اعتیاد

عوامل روانی اعتیاد

مسایل روانی یکی دیگر از عوامل مهم دخیل در گرایش به اعتیاد میباشند. این عوامل شامل عوامل روانی ،شخصیتی و یادگیریهای فرد میباشند.

عوامل روانی که گاهی شامل اختلالات روانی مثل اختلال افسردگی ، اختلال خلق دوقطبی، اختلالات اضطرابی و همچنین اختلالاتی که  از کودکی همچنان بدون توجه و درمان باقی مانده اند و تبدیل به دیگر اختلالات شده اند . مانند بیش فعالی در کودکان که در صورت عدم رسیدگی و توجه سیر خود را  تا اختلالات بزرگسالی نشان میدهد و این افراد بنابر دلایلی که توضیح داده خواهد شد احتمال بیشتری برای ابتلا به اعتیاد را خواهد داشت ( در مقایسه  با کودکان دیگر و کودکان بیش فعالی که درمان گرفته اند.

پژوهش: (سولماز علیزاده ۱۳۸۵)

عواملی مانند افسردگی و اختلالات اضطرابی و آسیبهای روانی در فرد ، توانایی روانی فرد را برای کارآمدی و سازگاری خود با موقعیتهای مختلف را کاهش میدهند و همین موضوع به همراه عدم یادگیری تاب آوری در خانواده میتواند یکی از عوامل گرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی باشد.

همچنین کودکانی با اختلالات کودکان مثل افسردگی کودکان بیش فعالی و عدم توجه و سایر اختلالات که تخت درمان قرار  نگرفته باشند ، به علت عدم پذیرش در جمع همسالان و اعضای فامیل و... از اعتماد به نفس پایین برخوردار هستند . و  در نوجوانی و جوانی رفتارهای مختلفی از جمله مصرف سیگار و مواد و مشروبات الکی را برای جلت توجه همسالان و پذیرفته شدن از سوی آنها انجام میدهند. و همچنین درمان نشدن هریک از اختلالات کودکان در نوجوانی و بزرگسالی احتمال منجر شدن به سایر اختلالات از افسردگیهای مزمن تا اسکیزوفرنی و اختلالات شخصیت وجود دارد.

برخی از عوامل شخصیتی چه ژنتیکی و چه اکتسابی( که از طریق یادگیری در خانواده و تعاملات خانوادگی و اجتماعی) نیز سبب گرایش به اعتیاد در افراد میباشد. تحریک پذیری، کنجکاوی هدایت نشده، تکانشی بودن ( عمل کردن در لحظه بدون برآورد کردن نتایج و پیامدهای آن)و همچنین شخصیتهای نمایشی بیش از دیگر  افراد در معرض اعتیاد قرار دارند.

و همچنین یادگیری نیز یکی از عوامل مهم در گرایش به اعتیاد محسوب میشود، والدینی که با کوچکترین درد جسمی یا رنج روانی مشکلات را به جای حل مسأله با مصرف داروهای مسکن و آرامبخش به دست فراموشی میسپارند و یا در این مواقع به جای حل مسأله و مشورت در خانواده خود را غرق در تفریح کرده و مشکلات را روی هم انباشته میکنند ، به فرزندان خود تاب آوری و حل مسأله را آموزش نداده و بالعکس بی تابی و عدم تحمل و رفتن راههای فرعی و بیفایده را آموزش داده اند از جمله فرار از مشکلات، عدم توانایی سازگاری با موقعیتهای مختلف زندگی ،و در نهایت استفاده از داروهای مسکن و آرامبخش و روانگردانها و مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک را در پی خواهد داشت

نوشتن دیدگاه

ارسال
لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار