سحرناز کشاورزی

سحرناز کشاورزی
سحرناز کشاورزیمسیول فنی هتل سالمندی پارک سلامت روان حاجات
عضو سازمان نظام روانشناسی به شماره عضویت: 54593

اطلاعات تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه مرودشت 1398-1400معدل:18.59
  • عنوان پایان نامه: پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس کیفیت زندگی و هوش هیجانی در باز نشسته¬های شرکت نفت استان فارس
  • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه چمران 1390-1394معدل: 16.5
  • عنوان پایان نامه: عوامل موثر در شادکامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق کاری مرتبط:

  • مدیر داخلی کمپ میان مدت پیام آفرین نیمه اول سال 1400
  • همکاری به عنوان روان درمانگر و مشاور با مجموعه همکده

دوره ها

توانمند سازی مراقبت از سالمندان، مصاحبه بالینی، طرحواره درمانی، زوج درمانی، سکس تراپی، مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی با رویکرد CBT، زوج درمانی با رویکرد طرحواره، زوج درمانی با رویکرد EFCT، دوره جامع CBT

*مهارت ها:

  • ارتباط و کلام در حد حرفه ای
  • مسئولیت پذیری بالا
  • توانایی حل مسئله بالا
  • همدلی و همکاری در کارهای گروهی
لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار