دکتر بهمن حاجات نیا
دکتر بهمن حاجات نیامدیرعامل و مؤسس
مدیرعامل و مؤسس پارک سلامت روان حاجات

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی روانشناسی بالینی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 • دکتری روانشناسی سلامت
 • پست دکترای سایکوسوماتیک

سوابق حرفه ای:

 • رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه تلاش شیراز
 • مؤسس و رئیس هیئت مدیره مرکز توانبخشی معلولین ذهنی حضرت فاطمه الزهرا(س)
 •  مؤسس و رئیس هیئت مدیره موسسه خانه کودکان و نوجوانان سرای عاطفه ها
 • مؤسس و رئیس هیئت مدیره موسسه آموزشی – فرهنگی خورشید فروزان
 • معاون امور اجتماعی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس
 • سرپرست امور اداری اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس
 • دبیر کمیسیون تحول اداری اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان فارس
 • مشاور اجتماعی معاون پارلمانی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی استان فارس
 • مشاور مدیرکل تعاون کار و امور اجتماعی
 • مسئول اداره برخورد با اشتغال اتباع غیر مجاز افغانی
 • عضو کمیته نظام پیشنهادات
 • عضو کمیسیون معاملات
 • عضو کمیسیون تخصصی ارتقاء بهره وری
 • عضو کمیته ساماندهی نیروی انسانی
 • عضو هیئت اندیشه ورزاجتماعی استانداری فارس
 • مؤسس و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پارک سلامت روان حاجات
 • صاحب امتیاز مؤسسه فرهنگی هنری تماشای خورشید ماه رویان جهان امروز
 • مدیر و سردبیر روزنامه تحلیل روز
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه تماشا
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز  هفته نامه ماهرویان
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز دوهفته نامه گردشگری سفر نامه
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه فرهنگی خانوادگی جهان امروز
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه فرهنگی اجتماعی باران
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز موسسه فرهنگی هنری خورشید
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز سایت خبری تحلیلی خورشید آنلاین

سوابق پژوهشی:

  • Hajatnia,Bahman; Sarvghad, Sirus. (2015). Developing a model for personality -characteristics of adolescents based on family communication patterns and cognitive emotion regulation strategies. Indian Journal Of Fundamental and Applied Life Sciences; 5(3): 2049-2055
  • اثربخشی آموزش مهارت های فرزندپروری والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان. اولین همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران، شیراز، دانشگاه شیراز
  • اثربخشی درمان ارتباط والد – کودک بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان. اولین همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران، شیراز، دانشگاه شیراز.            
  • بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی بین الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی های شخصیتی نوجوانان. اولین همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران، شیراز، دانشگاه شیراز
  • ارائه مدلی جهت تبیین بهره وری حسابداران زن براساس ویژگی های فردی و مدیریت زمان. مجله جامعه شناسی زنان

 

 • ارائه مدلی جهت تبیین یادگیری سازمانی با استفاده از عملکرد سازمانی و نظام مدیریت دانش (مطالعه موردی بیمارستان نمازی شیراز). مجله مدیریت بهداشت و درمان.        
 • ویراستار کتاب روانشناسی رنج- رویکرد متمرکز بر احساسات (نویسند:دکتر لادیسلاو تیمولاک)

تقدیرنامه :

 • دریافت لوح تقدیر از دبیر بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار، به عنوان چهره نام آشنا و ماندگار
 • دریافت گواهینامه از باشگاه نوابغ مدیریت ایران
 • دریافت لوح تقدیر از دکتر ماشااله تابع جماعت رئیس شورای سیاست گذاری و مشاور وزیر نیرو – دکتر حسین علی تقی تهرانی مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دریافت گواهی مدیریت استاندارد  TUV International از شرکت ISO 10015:1992
 • دریافت گواهینامه پایان دوره شیوه های نوین مدیریت در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
 • دریافت گواهینامه شیوه های نوین مدیریت در موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
 • دریافت تندیس از مرکز چهره های نام آشنای آموزش ایران
 • دریافت گواهینامه شیوه های نوین مدیریت از  Equal assurance
 • دریافت Training Certification  از کنفرانس روانشناسی ایران        
لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار