معرفی رشته های مرکز علمی کاربردی

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده

این رشته شامل مجموعه ای از دروس نظر و عملی است که افراد برای ایجاد ارتباط موثر با گروه های هدف خانواده، جمع آوری، ثبت و مستندسازی اطلاعات مورد نیاز، بکارگیری تکنیک های مددکاری در موقع بحرانی و... آماده می کند.

مشاغل قابل احراز:

مددکاری اجتماعی در مجتمع های خدمات بهزیستی (دولتی و غیردولتی) مراکز نگهداری کودکان افراد بی سرپرست، سالمندان و سایر گروه های در معرض خطر و آسیب پذیر انجمن ها و تشکل های عام المنفعه و خیریه غیردولتی و دولتی، کانون خای اصلاح و تربیت زندان، واحدهای بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها و نیروی انتظامی و مراکز وابسته به آنها و بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی

کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده

این رشته شامل مجموعه ای متشکل از تدابیر، مشاوره و فعالیت های حرفه ای است که قالب نهادها، سازمان ها و موسسات رفاهی، توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی و رشد و تعالی ایشان را فراهم آورد.

مشاغل قابل احزار:

مددکاری اجتماعی در مجتمع های خدمات بهزیستی (دولتی و غیردولتی) مراکز نگهداری کودکان افراد بی سرپرست، سالمندان و سایر گروه های در معرض خطر و آسیب پذیر انجمن ها و تشکل های عام المنفعه و خیریه غیردولتی و دولتی، کانون خای اصلاح و تربیت زندان، واحدهای بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها و نیروی انتظامی و مراکز وابسته به آنها، سازمان های رفاهی، حمایتی، امور اداری و توانبخشی، مراکز مشاوره و ترک اعتیاد(دولتی و غیردولتی) بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی، دادگاه خانواده و...

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراقبت از سالمندان

هدف از این رشته تربیت نیروی انسانی مراقبت از سالمندان، تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر با دانش و مهارت خاص در زمینه تعامل، برقرار ارتباط و مراقبت صحیح از سالمندان می باشد تا با فراهم نمودن شرایط مناسب، امکان ارتقاء کیفیت سطح زندگی آنان مهیا گردد.

مشاغل قابل احراز:

-کاردان مراقبت از سالمند در منزل

-کاردان مراقبت سالمندان در مراکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی سالمندان

-کاردان مراقبت سالمندان در مراکز ارائه خدمات توانبخشی مراقبت سالمندان در منزل

کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

 این رشته شامل مجموعه ای از قابلیت ها است که دست یافتن به آنها نیاز به گذراندن دروس نظری و عملی است که فرد را برای تعامل با کودکان در سنین قبل از دبستان، فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب برای رشد و شکوفایی توانایی ها و ظرفیت های کودکان آماده می کند.

مشاغل قابل احراز:

-مربی پیش دبستانی(شیرخوارگاه، مهدکودک، کودکستان و آمادگی)

-مدیر داخلی و سرپرستی قسمت های مختلف مراکز پیش از دبستان

-دستیاری روانشناسان و مشاوران مراکز پیش از دبستان جهت رفع مشکل خاص کودکان

-فعالیت در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان

-فعالیت در آموزش و پرورش سازمان بهزیستی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

هدف از این رشته تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر در زمینه تعامل با کودکان در سنین قبل از ورود به مدرسه ابتدایی می باشد تا با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه های رشد و شکوفایی توانایی ها و ظرفیت های کودکان کشورمان را امکان پذیر سازد.

مشاغل قابل احراز:

-مربی پیش دبستانی(شیرخوارگاه، مهدکودک، کودکستان و آمادگی)

-مدیر داخلی و سرپرستی قسمت های مختلف مراکز پیش از دبستان

-دستیاری روانشناسان و مشاوران مراکز پیش از دبستان جهت رفع مشکل خاص کودکان

-کارشناس آموزش و پرورش و همچنین سازمان بهزیستی

-کارشناس آموزش و برنامه ریزی کودکان

کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

این رشته شامل مجموعه ای از دوره آموزشی اطلاق می گردد که در آن دانشجویان با گذراندن مباحث نظری و عملی در حوزه تخصصی در زمینه ورزش آمادگی جسمانی و کسب مهارت های لازم به شرایط احراز شغل دستیاری مربی گری دست پیدا می کنند.

مشاغل قابل احراز:

-دستیار مربی در مدارس، باشگاه ها، اماکن ورزشی، هیات های ورزشی و ...

-کاردان حرفه ای رشته ورزشی آمادگی جسمانی

-مربی درجه سه (3) ورزش آمادگی جسمانی پس از احراز شرایط و استاندارهای ملی و بین المللی فدراسیون مرتبط

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه سوارکاری

این رشته مجموعه ای از دوره های آموزشی اطلاق می گردد که در آن دانشجویان با گذراندن 72 واحد درسی در زمینه تربیت مربی سوارکاری مهارت های لازم جهت مربیگری سوارکاری، وظایف مربوط به مربیگری این رشته را به نحو مطلوب انجام می دهد.

مشاغل قابل احراز:

-معادل مدرک مربیگری درجه 3 سوارکاری

-کاردان امور فنی پرورش اسب

-کاردان امور سوارکاری

کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

این رشته شامل مجموعه از اهداف تربیت کاردان مجرب برای نیاز های حقوقی، ثبتی کشور می باشد و به این ترتیب با توجه به برنامه ریزی های خاص در این زمینه بسیاری از کمبودها در این سطح برطرف خواهد شد.

مشاغل قابل احراز:

-دفتر یاری اسناد رسمی

-متصدی تنظیم اسناد(سند نویسان در دفاتر اسناد رسمی)

-متصدی دفاتر املاک

-متصدی بایگانی ثبت

-متصدی بازرسی از ادارات ثبت و دفتر اسناد رسمی

-کمک کارشناس حقوق در ادارات ثبت املاک

-کمک کارشناس حقوق

دوره های کوتاه مدت

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

ردیف

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

عنوان برنامه

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

گروه

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

دوره

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

1

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

اخلاق حرفه ای

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک درس

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

2

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

پیکرشناسی ورزشی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک درس

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

3

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت بحران در مراکز درمانی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک درس

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

4

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مهارت های عمومی مربیگری ورزشی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک درس

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

5

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

آموزشگر سلامت روان

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک پودمان

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

6

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مراقبت از بیمار

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک پودمان

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

7

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مراقب سالمند

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک پودمان

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

8

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت باشگاه های ورزشی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک پودمان

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

9

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مربی گری پیشرفته تکواندو

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک پودمان

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

10

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مبانی بهداشت کار

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستانی

تک پودمان

11

کمک های اولیه

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

12

بهداشت آب و غذا در زمان اضطرار

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

13

مناسب سازی اماکن و محیط شهری برای کم توانان جسمی حرکتی

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

14

مداخله در آسیب های اجتماعی شهری

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

15

ارزیابی خسارت درمان

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

16

مهارت های حرفه ای مربیگری کانگ فوتوآ 21 درجه یک

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

17

مهارت های پایه مربیگری کانگ فوتوآ 21 درجه سه

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

18

کمک مربی خانه کودک در سرای محله

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

19

مهارت های اصلی مربیگری کانگ فوتوآ 21 درجه دو

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان

20

مددیار سالمندان

مدیریت و خدمات اجتماعی

تک پودمان
0
دانشجو
0
مددجو
0
پرسنل
0
رشته آموزشی

نظرات دیگران

بهمن حاجات نیا
بهمن حاجات نیا
مدیریت

این پارک که با هدف ترویج سلامت و با رویکرد سلامت محوری در جامعه، در فضایی بسیار مناسب و دارای امکانات کافی احداث شده است، علاوه بر پتانسیل های خوب ، در حقیقت می تواند درامر آموزش، ارتقاء فرهنگ عمومی، کاهش و رفع آسیب های اجتماعی سهم بسزایی داشته باشد .

ما را دنبال کنید

لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار