مرکز توانبخشی معلولین دارای اختلال هوشی رشدی پسر بالای 14 سال

مرکز خانه كوچك معلولین ذهني خفيف پسران بالای 14 سال

مرکز توانبخشی خانه کوچک تلاش

مراکز  توانبخشی خانه کوچک به تازگی در کشور فعال شده تا افرادی که دچار معلولیت ذهنی خفیف هستند در مراکز تجمعی حضور نیابند و با ظرفیت پایین حداکثر ۱۰ نفر در مراکز جدید نگهداری شوند. مرکز خانه کوچک تلاش ، با هدف گسترش  و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات آموزشی ، توانبخشی ،مراقبتی به گروه هدف در جهت توانمندسازی آنان در 27 اردیبهشت  1400 درمجموعه پارک سلامت روان حاجات  تاسیس گردیده است . این واحد تحت نظارت و مطابق دستور العمل بهزیستی به  پسران  معلول ذهنی خفیف بالای 14 سال مجهول الهویه ،بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر، ارائه خدمات می نماید . فرد با نا تواني هوشي رشدي( معلول ذهني ) مقيم خانه هاي كوچك فرزند ناميده ميشود .

 طبقه بندي بر اساسي شدت معلوليت:سطوح مختلف شدت بر اساس عملكرد انطباقي و نه تنها بر اساس بهره هوشي تعيين مي شود چرا كه عملكرد انطباقي فرد تعيين كننده ميزان حمايت هاي مورد نياز فرد است. فرزندان در این  خانه علاوه بر برخورداری از اقدامات مراقبتی از خدمات درمانی و توانبخشی ، روانشناسی و آموزش های متنوع در زمینه های رشد فردی و اجتماعی  بهره مند هستند.

هدف غایی خانه کوچک مشارکت در انجام امور شخصی به منظور تقویت حس مسیولیت پذیری متناسب با سن و توانمندی و امکان زندگی مستقل فرزندان می باشد همچنین حضور در نخستین پارک سلامت روان کشور، بهره مندی از بهترین امکانات ممکن، با محیطی متفاوت، شرایط موجود از هر لحاظ کاملا متفاوت تر از مراکز موجود می باشد.

شرايط اختصاصي پذيرش فرزندان

 • معلول ذهني خفيف ( افراد داراي نا تواني هوشي رشدي خفيف ) مجهول الهويه ، بي سر پرست ويا فاقد سرپرست موثر
 •  تعيين قيم قانوني براي افراد مجهول الهويه و فاقد سرپرست موثر
 •  پذيرش در خانه هاي كوچك از سن 14سالگي و بدون سقف سني بوده ليكن تفكيك جنسيتي از ابتدا بايستي رعايت گردد. 

مدارك و آزمايشات لازم :

 1. خلاصه پرونده - گزارش مددكاري
 2. آزمايش خون - آزمايش ادرار و مدفوع
 3. آزمايش ايدز و هپاتيت - تست توبركولين
 4.  گواهي سلامت

كليه فرزندان خانه تحت پوشش يارانه سازمان خواهند بود.  بدیهی است پذیرش توانخواهان با هماهنگی ومعرفی اداره بهزیستی شهرستان و استان صورت می پذیرد.

مرکز توانبخشی خانه کوچک تلاشمرکز خانه كوچك معلولین ذهني خفيف پسران بالای 14 سال
مرکز خانه كوچك معلولین ذهني خفيف پسران بالای 14 سال

شرايط ترخيص :

با عنايت به شرايط معلولين وهدف اصلي از تاسيس اين خانه ها كه دست يابي به استقلال فردي و اجتماعي ودر نهايت فراهم آوردن شرايط زندگي مستقل مي باشد ،ضرورت دارد در صورت احراز شرايط استقلال فردي و اجتماعي فرزندان خانه هاي كوچك ، به تشخيص كميته توانبخشي استاني فرزندان از خانه ترخيص گردند .

 • شناسايي سرپرست و فراهم شدن امكان ترخيص به خانواده .
 •  واگذاري حضانت كودكان معلو ل ذهني به خانواده هايي كه شرايط احراز سرپرستي را داشته باشند ، حضانت فرزندان با هماهنگي معاونت امور اجتماعي خواهد بود .
 • ازدواج حمايت شده و تحت نظارت مددكار سازمان .

بديهي است ترخيص توانخواهان با هماهنگي اداره بهزيستي شهرستان و استان صورت مي پذيرد و پس از ترخيص فرزندان پيگيري مسايل مربوط به آنان توسط كارشناس بهزيستي شهرستان از مبادي ذيربط صورت مي پذيرد.


مرکز توانبخشی خانه کوچک تلاش

شرح وظايف نيروي انساني

 •  هماهنگي و برنامه ريزي حضور كارشناسان و مراقبين در شيفت هاي كاري
 •  برنامه ريزي و هماهنگي برنامه هاي توانخواهان با كارشناسان و تقسيم وظايف محوله
 • سركشي متناوب از واحد هاي مسكوني در صورتي كه بيش از يك واحد مسكوني در حوزه فعاليت موسس  تعريف شده است .
 • برنامه ريزي مشاركت فرزندان در انجام امور شخصي و خانه به منظور تقويت حس مسئوليت پذيري متناسب با سن و توانمندي و ايجاد امكان زندگي مستقل فرزندان .
 • پيگيري انجام شرح وظايف پرسنل تعريف شده در خانه ها.
 • هماهنگي و برنامه ريزي جهت كلاسهاي آموزش وتوانبخشي با توجه به شرايط و توانمنديهاي فرزندان
 • برنامه ريزي و نظارت بر اياب وذهاب و حضور فرزندان، مدارس،كلاسهاي آموزشي و توانبخشي ويا محل

چرا ما؟

چرا باید به ما مراجعه کنید؟

 شرایطی فراهم شده که معلول ین ذهنی خفی ف که نیازمند حمایت و اموزش های مختلف در بعد های فردی و اجتماعی می باشد در شرایط ی که کامال متفاوت تر از شرایط محیط آسایشگاه است، مهارت های الزم را به طور کامل آموزش می بینند .

وجه تمایز ما

حضور در نخستین پارک سالمت روان کشور، بهره مند ی از بهترین امکانات ممکن، با محیطی متفاوت، شرایط موجود از هر لحاظ کامال متفا وت تر از مراکز موجود می باشد . 

بزرگترین مزیت ما

 هدفگذاری های به موقع برای توانخواهان، دغدغه مند بودن مسئولین حاضر در جهت رفع هر چه بهتر مشکالت که انگ یزه و میزان امید به زندگی را در فرزندان خانه پناهگاهی تقویت میکند .

چه مشکلی را حل میکنیم

 با توانمندسازی افراد دارای اختالل هوشی رشدی باعث ایجاد شرایطی میشود تا توانخواه بتواند با توجه به مهارت های فردی و اجتماعی کسب شده از سمت جامعه مورد پذیرش قرار بگیرد

همکاران این بخش

محیطی برای توانمندسازی افراد داراي ناتواني هوشي رشدي

حانیه شکوه
لیسانس روان شناسی عمومی ارشد روانشناسی بالینی
حانیه شکوهمسئول فنی

خدمات

 • خدمات مراقبتي شبانه روزي
 •  پيگيري خدمات توانبخشي ،پزشكي،آموزشي ،اجتماعي ، حرفه اي واشتغال
 •  پيگيري خدمات هنري و ورزشي بسته به وضعيت معلولان
 • برگزاري فعاليت هاي فوق برنامه با هماهنگي بهزيستي شهرستان و استان
 • ايجاد شرايط مناسب وامن دراوقات فراغت

مرکز خانه كوچك معلولین ذهني خفيف پسران بالای 14 سال

لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار