اخبار و مقالات

درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد در سالمندان/ACT

درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد در سالمندان/ACT

در حال حاضر رویکرد نسل سومی رفتار درمانی(ACT) یا همان درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد، به عنوان یک روش درمانی مؤثر در موارد بسیار زیادی به کار می رود. تحقیقات اندکی نیز منتشر شده اند که در آنها از ACT بر روی افراد سالخورده استفاده شده است. به نظر میرسد به چند دلیل مدل ACT میتواند برای این گروه سنی مناسب باشد.

افراد سالمند، دارای تفاوتهای فاحش با یکدیگر بوده و اختلال های روانی متنوعی را تجربه مینمایند. تشخیص در مورد آنان اغلب قطعی و مشخص نیست، مبتلا به انواع بیماریهای مزمن بوده و در مجموع این میزان تغییرات و نواقص تجربه شده در سالهای پایانی زندگی بیشتر نیز میگردد. بنابراین ماهیت فراتشخیصی ACT و تمرکز آن بر تفاوتهای فردی و پاسخ دادن به درماندگی به شیوه های مختلف به جای تمرکز بر حل مشکالت یا تغییر دادن فکر و آگاهی بخشیدن و آموزش پذیرش به سالمندان در خصوص محدود بودن مدت زمان زندگی آنان باعث شده تا این استدلال ایجاد گردد که به کاربردن ACT، دارای تناسب بیشتری با تغییرات رشدی در افراد مسن تر است.

علاوه‌براین، استفاده از ACT برای افراد مسن در مقایسه با افراد جوان مناسبتر میباشد. زیرا این رویکرد نسبت به درمان های قدیمی تر همچون CBT  از روشهای غیرمستقیم در درمان بهره میبرد.

در نهایت، اقدامات مداخله ای درمان مبتنی بر پذیرش وتعهدبه همراه راهبردهای تغییر رفتاری و ذهن آگاهی،

به مراجعان کمک میکند تا یک زندگی سرزنده، هدفمند و دارای مفهوم را برای خود ایجاد نمایند. به عبارت دیگر، تأکید این درمان کمک به افراد جهت برخورداری از یک زندگی رضایت بخش تر حتی با وجود افکار، عواطف و احساسات نامطلوب میباشد.

نوشتن دیدگاه

ارسال
لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار