مرکز مثبت زندگی پارک سلامت روان

با کد 11833

مرکز مثبت زندگی پارک سلامت روان کد 11833

مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی مرکز غیر دولتی وابسته به بخش خصوصی است که بر اساس بند 4 ماده 26 قانون پروانه فعالیت دریافت و مجموعه ای از خدمات سطح یک سازمان بهزیستی را در بستر فناوری در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه ارائه می نماید.

مرکز مثبت زندگی نمادی از بهزیستی کوچک است که با هدف تسهیل دسترسی گروه های هدف به خدمات سازمان بهزیستی راه اندازی شده است. مهمترین ویژگی این مرکز محله محور بودن آن است.

آغاز به کار مرکز مثبت زندگی پارک سلامت روان از شهریور 1399 بوده است. این مرکز دارای 405 پرونده الکترونیکی و فیزیکی توانبخشی و امور اجتماعی است . صاحب امتیاز،مسئول فنی و سه  کارشناس مددکاری اجتماعی در مرکز فعالیت دارند. هر 150 پرونده به عهده یک مددکار است. هر 6 ماه یک بار بازدید منزل مددجویان انجام می شود و گزارش مددکاری در سامانه ثبت می شود.

Image

اهداف مرکز مثبت زندگی:

 • افزایش آگاهی عمومی از وظایف و فعالیت ها و خدمات سازمان بهزیستی
 • تسهیل دسترسی گروههای هدف به خدمات سازمان
 • کاهش ترددهای غیر ضروریبه مراکز وادارات بهزیستی
 • گسترش و فراگیری خدمات سازمان
 • توزیع عادلانه خدمات
 • ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه خدمات
 • ارائه مجموع خدمات سازمان در یک مرکز
 • تقویت رویکرد خانواده محور و اجتماع محور در ارائه خدمات سازمان
 • گسترش رویکرد ارائه خدمات به صورت فعال
 • مدیریت بهینه و افزایش بهره وری
 • افزایشرضایت مندی از خدمات سازمان
 • افزایش ظرفیت مشارکتهای بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت
 • ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه سازمان
 • امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی
 • بهبود ،اصلاح و حذف فرآیندهای موازی
 • امکان طراحی برنامه های جدید برای رفع نیاز و تقاضا
 • کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات
 • سهیل بازخورد ازدریافت خدمات
 • تسریع و گسترش برنامه ها و ارائه خدمات استاندارداز طریق شبکه مراکز

خدمات ارائه شده مرکز مثبت زندگی :

 • تشکیل پرونده اولیه
 • مصاحبه اولیه با مددجو
 • ثبت درخواست در حوزه توانبخشی و امور اجتماعی
 • بازدید منزل در صورت نیاز
 • ثبت گزارش مددکاری در سامانه الکترونیکی
 • ثبت نیازمندی های مددجویان در سامانه ارمغان بهزیستی کل کشور
 • تحلیل،تشخیص و اولویت های نیاز مددجو و ارائه پیشنهاد کمکی
 • ارجاع درخواست های گروه هدف اعم از مالی و معرفی نامه
 • شناسائی داوطلبین و خیرین و معتمدین محلی
 • ارائه آموزش های تحکیم خانواده
 • آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • غربالگری سطح یک پیشگیری از معلولیت

چرا ما؟

چرا باید به ما مراجعه کنید؟

تسریع به دستیابی ارائه خدمات ارتباط مددکار با مددجویان و درک بهتر مسائل و مشکلات آنها 

وجه تمایز ما

 پارک سلامت روان یک محیط منحصر به فرد آموزشی و پژوهشی و خدماتی است که مرکز مثبت زندگی یکی از بخشهای خدماتی این مجموعه محسوب می شود با رویکرد تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف.

بزرگترین مزیت ما

محله محور بودن مرکز مثبت زندگی  ارتقاء سطح کیفیت خدمات به مددجویان توانمندسازی مددجویان در بهبود کیفیت زندگی

چه مشکلی را حل میکنیم

محله محور بودن مرکز مثبت زندگی باعث جلوگیری از تردد غیر ضروری به ادارات بهزیستی می شود.مرکز مثبت زندگی رابط بین گروه های هدف و بهزیستی شهرستان است.

همکاران این بخش

مرکز مثبت زندگی پارک سلامت روان با کد11833

صنم مردانی
کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری دانشجوی سال آخر کارشناسی مددکاری اجتماعی گرایش خانواده
صنم مردانیمسئول فنی مرکز مددکاری مثت زندگی 11833
سلیمه برزگر
و کاردانی مددکاری اجتماعی کار با خانواده دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی کار با خانواده
سلیمه برزگر مددکار مثبت زندگی پارک سلامت روان حاجات

مرکز مثبت زندگی

مرکز مثبت زندگی نمادی از بهزیستی کوچک است که با هدف تسهیل دسترسی گروه های هدف به خدمات سازمان بهزیستی راه اندازی شده است. مهمترین ویژگی این مرکز محله محور بودن آن است.
لوگو

لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار