سلیمه برزگر

سلیمه برزگر
سلیمه برزگر مددکار مثبت زندگی پارک سلامت روان حاجات
مسئول فنی مرکز توانبخشی خانه کوچک تلاش

مهارت ها

 • دارای گواهی پایان دوره:
 • کامپیوتر ICDL  از جهاد دانشگاهی 
 • حسابداری مقدماتی و پیشرفته 
 • مربیگری مهد کودک و پیش دبستانی از  جهاد دانشگاهی
 • غربالگری تنبلی چشم 
 • کارگاه آسیب شناسی خانواده (طلاق عاطفی) 
 • کارگاه آسیب شناسی اعتیاد و مواد مخدر
 • کارگاه آموزشی طرحواره درمانی از 0 تا دوسالگی 

مدارک علمی

 • کاردانی مددکاری اجتماعی کار با خانواده
 • دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی کار با خانواده
لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار