صنم مردانی

صنم مردانی
صنم مردانیمسئول فنی مرکز مددکاری مثت زندگی 11833
کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری دانشجوی سال آخر کارشناسی مددکاری اجتماعی گرایش خانواده

مهارت ها

  •  گواهی دوره آموزشی اصول مددکاری و گزارش نویسی
  •  گواهی دوره آموزشی گزارش نویسی و بازدید از منزل
  • گواهی دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد از خود مراقبتی
  •  گواهی دوره آموزشی آشنایی با کمک های اولیه

سوابق

  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه خیریه فاطمه الزهرا (س)
  •  عضو هیأت مدیره موسسه خیریه تلاش شیراز
  •  عضو هیأت مدیره موسسه خیریه سرای عاطفه ها
  •  عضو هیأت مدیره مجتمع خدمات بهزیستی پارک سلامت روان حاجات
  •  مددكار مراكز تلاش، فاطمه الزهرا (س)، هتل سالمندي پارك سلامت روان و مركز مثبت زندگي
لوگو مؤسسه پارک سلامت روان حاجات
قبل از پلیس راه شیراز مرو
دشت ، بعد از دانشکده داروسازی
09173150351
Info@parksalamat.ir

بخش ها

پیوندها

آخرین اخبار